2009. május 25., hétfő

Fogyaték és társadalom

Új folyóirat a láthatáron. A Fogyatékosság és társadalom című periodika egy kidolgozott, friss szellemű, és nem utolsó sorban vonzó dizájnú új orgánum, a fogyatékosságtudomány és a gyógypedagógia folyóirata. Szellemiségének alapja abban gyökeredzik, hogy a fogyatékkal élő személyt sem fogyatékosként, hanem partnerként kezeli. A fogyatékos is alkotó alany. A 100-120 oldalnyi terjedelmű periodika szükségességét a magyar nyelvű, vonatkozó szakmai-tudományos fórumok immár kínzó hiánya mellett elsősorban a mostanra már kifejlődöttnek mondható, de napról-napra új megközelítésekkel, eredményekkel jelentkező, és a mindennapi életre is szignifikáns hatással lévő tudományág látásmódjának frissessége, az elmúlt időszakban sorra-rendre jelentkező új tudományos világszemléleteket reprezentáló paradigmái, illetve multidiszciplinaritása és igen változatos módszertani megoldásai indokolták. Gubicskó Ágnes beszámolójaFogyatékosság és társadalom
A fogyatékosságtudomány és a gyógypedagógia folyóirata
Hungarian Journal of Disability Studies and Special Education


Egy kidolgozott, friss szellemű, vonzó dizájnú folyóirat lépett a piacra, az ft. A szerkesztők egy része 2009. május 21-én délelőtt 11 órától sajtótájékoztató keretében mutatták be lapjukat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán.

Szabó Ákosné, a főiskola igazgatónőjének megnyitója után Könczei György, a lap társ-főszerkesztője a folyóiratnak azt az újfajta szellemiségét emelte ki, ahol a fogyatékkal élő személy nem fogyatékosként szerepel, hanem partnerként.

Mesterházi Zsuzsa, a másik főszerkesztő, a periodika első cikkébe nyújtott bepillantást, nyomatékosítva az előtte szólót, hogy a fogyatékos is alkotó alany. Erre egy hallássérült nő példáját hozta, aki hallássérültként is sikeresen megvédte a doktori disszertációját.

Gombos Gábor, a “Dokumentumok” rovat vezetője azzal kezdte beszédét, hogy ő maga mentális problémákkal él, ami Magyarországon még nem számít fogyatékosságnak, az ENSZ Fogyatékosügyi Egyezményben viszont már igen. Az Egyezményből kiemelte a 12. cikket, amely a döntéshozatalról szól. Eszerint a fogyatékkal élő személynek támogatást kell adni, hogy ő maga dönthessen ügyeiről, s ne minden esetben a bírói döntés határozzon. Június elején a Parlament szavazni fog az új polgári törvénykönyvről, ami változást hozhat e tekintetben az eddig bevett gyakorlatban.

Gerhard Aba magyar származású, Bécsben élő fotóművész képei egy a hagyományostól eltérő szépségeszményt formálnak, s ily módon tökéletesen illusztrálják főként a két feminista vonatkozású szöveget a lapban.


Mi a Fogyatékosság és társadalom?
A Fogyatékosság és társadalom új, számonként 100-120 oldal terjedelmű fogyatékosságtudományi és gyógypedagógiai periodika.
Az új orgánum szükségességét a magyar nyelvű, vonatkozó szakmai-tudományos fórumok immár kínzó hiánya mellett a mostanra már kifejlődöttnek mondható, de napról-napra új megközelítésekkel, eredményekkel jelentkező, és a mindennapi életre is szignifikáns hatással lévő tudományág látásmódjának frissessége, az elmúlt időszakban sorra-rendre jelentkező új tudományos világszemléleteket reprezentáló paradigmái, illetve multidiszciplinaritása és igen változatos módszertani megoldásai is indokolják.
A közelmúlt paradigmaértékű újításai között egyebek mellett a fogyatékos ember-kép átrendeződését; a szociális model térnyerését és ennek tudatosítását; a támogatott döntéshozatal radikálisan új szemléletét; a feminista fogyatékosságtudományi diskurzust, valamint az ökológiai nézőpontot egyaránt megtaláljuk."

*****


A folyóirat tartalma

Üdvözlet az Olvasónak! (A TÁRS-FŐSZERKESZTŐK) . . .3
KUTATÁS
Új kutatási irányzatok a fogyatékosságtudományban (MARTON KLÁRA – KÖNCZEI GYÖRGY) . . .5
Egy évtized változásai: reflexiók az „emancipatív” fogyatékosságkutatásra (COLIN BARNES) . . .13
DOKUMENTUMOK
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény . . .23
Jogi vélemény a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény
12. cikkével kapcsolatban (NEMZETKÖZI FOGYATÉKOSJOGI MUNKACSOPORT) . . .44
Bizonyítási kísérlet és kommentár a 12. cikkelyhez, avagy a cselekvőképesség
problémája (GOMBOS GÁBOR ÉS MUNKATÁRSAI) . . . 49
FORRÁS
SUSAN WENDELL: Az elutasított test – Feminista filozófiai elmélkedés a fogyatékosságról
(A könyv első fejezete) . . . 57
FÓRUM
Tudományos vitáink természetrajzához – Vitaindító bevezető a rovat elé (ZÁSZKALICZKY PÉTER)
MESTERHÁZI ZSUZSA hozzászólása, NAGY ZITA ÉVA és VERDES TAMÁS kommentárja . . .79
KULTÚRA
A fogyatékos női testről alkotott kép(zet)ek (HERNÁDI ILONA) . . .87
SZEMLE
A fogyatékosságtudomány útjai kettős történeti keretben, avagy első, kísérleti metszet a
fogyatékosságtudományról (NAGY ZITA ÉVA – KÖNCZEI GYÖRGY – HERNÁDI ILONA) . . .93
Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítás (KÖNCZEI GYÖRGY) . . .109
A kézirat benyújtásának feltételei, Társfolyóiratok, Abstracts, Table of Contents . . .112

Megrendelés
A folyóiratból a 2009. évben további 2 példány jelenik meg, melyek előfizetési díja:
2000 + postaköltség.
A periodika nyomtatott változatának megrendelését a honlapról is letölthető formanyomtatvány kitöltésével és megküldésével az alábbi e-mail címen: info@eotvoskiado.hu, vagy postán a következő címen: ELTE Eötvös Kiadó, 1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. lehet igényelni.
A bemutató számból további példányok postaköltség áron a kiadóból megrendelhetők.Nincsenek megjegyzések: