2005. március 31., csütörtök

Bódis Kriszta

Bódis Kriszta 1967-ben született. Író, költő, rendező. Az Irodalmi Centrifuga genderalapú és interkulturális élőfolyóirat alapítója és működtetője Gordon Agátával a Centrál Kávéházban.

A Nők Magyarországon kötetben így írnak róla:
"Író, dokumetumfilmes, pszichológus.
Fényképezi a nyelvet.
Mentális kalandtúrákat vezet nők és férfiak, gyerekek és felnőttek, cigányok és magyarok között. Filmek és könyvek ugyanarról: Rabszolgavásár, Kemény vaj, Artista, falusi románc – kisebbségek legkisebbjei.
Az Irodalmi Centrifuga alkotórésze. Az élőfolyóirat estjein a kávéházi nőirodalom szelleme jelenik meg a Centrál karzatán.
Az Éjszakai állatkert testvér-szerkesztője.
Interkulturális közvetítő."

Könyvei:
Mind csak idegenyebb úgy /versek, Jak Kijárat Kiadó, 2002/
Kemény vaj /regény, Magvető Kiadó, 2003/
Artista /regény, Jelenkor Kiadó, 2006/

Szereplés női antológiákban:
Éjszakai Állatkert – antológia a női szexualitásról /Artizán szerkesztő és szerző –Artizánok: Forgács Zsuzsa anyaszerkesztő, Gordon Agáta bábaszerkesztő, Bódis Kriszta testvérszerkesztő, 2005, Jonatan Miller Kiadó/
Szomjas oázis – antológia a női testről /szerző - 2007, Jaffa Kiadó/

Dokumentumfilmek:
Isten adóssága /1998-2000/
Rabszolgavásár I.-II. /2000-2002/
Amari kris /2001-2004/
Báriséj /2008/

Ismeretlen világok, megdöbbentő sorsok mélyére kalauzoló regényeiről, dokumentumfilmjeiről ismert rendező-írónő. A kortárs irodalom, azon belül is a periférikus létállapot felől megszólaló irodalom jelentős hazai képviselője.
1967-ben született, az ELTE pszichológia és esztétika szakán diplomázott. A társadalom különféle csoportjai, elsősorban a kiszolgáltatott, perifériára kerülő, hátrányokkal küzdő emberek sorsának feltárását, illetve a különféle kultúrák közötti mediációt tartja feladatának. Sokoldalú ember: nevéhez fűződik az az alkotás- és pszichoterápiát ötvöző (Bódis-)módszer, amely a kreatív energiák felszabadításán keresztül teremt esélyt a lehetőségektől fényévekre került gyerekek fejlesztésére.
„A Bódis-módszer hétesi modell-programja, mely a hosszú távú terepmunka első periódusa volt 2007 nyarán Ózdon, a lehető legnagyobb szakmai és (emberi) sikerrel, a nehéz körülmények és hiányos feltételek mellett is pozitív hangulatban, eredményesen lezajlott. Tele élményekkel, tapasztalatokkal és tervekkel tértem haza 5 önkéntes segítőmmel.
A gyerekek filmes, fotós és kézműves csoportokban próbálhatták ki magukat, a komplex módszer és modellprogram pedig az érintett területek közötti kölcsönhatásra építve összetett módon célozza a közösségépítés, a társadalmi fölemelkedés (mobilizáció, kiút, jövőkép, esély, integráció) a prevenció, a személyiségfejlesztés, a pozitív énkép és roma-magyar identitás erősítés, az önmenedzselés, és érdekképviselet, a képességfejlesztés, az autonómia hatékony fejlesztését.”

Bódis Kriszta részt vett olyan esélyegyenlőségi akciókban is, mint a Nőttön Nő fesztivál, a Nő az esély turné, az Eszenyi Enikővel létrehozott Vígszínházbeli nőirodalmi olvasóteátrum. A Centrál Kávéházban három éve működő gender-szempontú nőirodalmi sorozat, az Irodalmi Centrifuga társszervezője.
Artizánként részt vett az Éjszakai állatkert kötet, az első nagyszabású női antológia szerkesztésében, mely a női szexualitást - az ezirányú férfi irodalmat kiegészítendő - a női tapasztalat oldaláról közelíti meg. Dalszövegeket ír Palya Bea énekesnőnek.
Irodalmi pályáját költőként kezdte, 2006-ban Párizsban Magyarországot képviselte a Biennale des potetes-en. Filmes és írói munkássága párhuzamos. 2003-ban Kemény vaj című regényével robbant be a kortárs irodalomba. A mű egy nyomortelepen felnövő lány kálváriájáról szól: intézet, prostitúció, emberkereskedelem, szerelemnek tetsző rabszolgaság és a börtön stációival. A kritika a regényt megformáltásga miatt „a hitelességre törekvő szociográfiai környezetképen és a lélektanilag jól megrajzolt szereplőkön túl is“ értékelte.
Hosszú kutatómunka és résztvevő megfigyelést követően 2000-ben készült el első nagyobb, Isten adóssága című dokumentumfilmje az Ózdi, hétesi roma-telepről. Bódis a telep sorsát és a filmben főszereplő család életét a film után is igyekszik segíteni. Ide kötik keresztgyerekei, a barátságok és felelősség érzete. 2007-ben ide vitte el elsőként a Bódis-módszer modell-programját.
Második filmje, a meglehetősen sokkoló Rabszolgavásár a prostitúcóra kényszerített nőkről szól. A 2004-ben bemutatott és számos nemzetközi fesztiváldíjjal kitüntetett Amari kris című dokumentumfilmjével válik igazán elsimert dokumentumfilmessé. A világon először ő mutatja be az oláh cigány hagyományok egyik legarchaikusabbját, az un. cigány bíróságot, a románi kris-t.
Nézete szerint a magyar kultúra testvér-része a roma kultúra és társadalom, aminek értékeire büszkének kell lennünk.
2006-ban jelenik meg az Artista című regénye, mely egy intézetis kamaszlány kálváriáját írja le dokumentumfilmes eszközökkel. "Sem publicisztika, sem szenzáció, sem esettanulmány, sem szociográfia, sem dokumentumirodalom, hanem originális művészi alkotás..." – írja a regényről egy kritikus. Bécsi felolvasóestjét követően a Burgtheater érdeklődött a mű színpadi változata után.
2007-ben a majd három évig bontakozó kapcsolat eseményeit rögzítö Falusi románc-meleg szerelem című dokumentumfilmjével jelentkezett. A filmet közel tízezren látták, járt Los Angelesben és Torontóban is. 2007-ben debütált Báriséj (nagylány) című gender-dokumentumfilmjével. A film egy békési lovári oláhcigány közösség nő-férfi szerepekkel kapcsolatos tradicióiról szól, női szempontból.
Pszichológus, esztéta, tanár: tanít empátiát, kreatív írást, interkultúrális szemléletmódot.
Idén a 100 éves a Nőnap alkalmából eddigi munkásságáért állami elismerést kapott. Két gyermek édesanyja, és büszke együttműködő társára, kölcsönösségen alapuló kapcsolatukra.

Gordon Agáta

Író és Gong Odaátra. Az Irodalmi Centrifuga genderalapú és interkulturális élőfolyóirat alapítója és működtetője Bódis Krisztával a Centrál Kávéházban.

Hivatása a hobbija: izgalmas nőket tanulmányoz történetileg, intellektuálisan, esztétikailag meg amúgy is. Hivatásos együttműködő.
1963-ban született egy klinikán, azonosítatlan nemű magoncként. A hajnali vizit döntése besorozta nőnek a csecsemőt, ám ugyane döntés életre szóló kétséggel is felruházta. Vajon muszáj egyetlen nem szoros kötelékeiben élni? Szövegeiben kibúvókat keres. A valóságban kettős életet él: részben nyilvánosan meleg, részben meg titokban.
Az Éjszakai állatkert bábaszerkesztője. 1997-ben jelent meg Kecskerúzs című regénye, ezzel irodalmunk népi-leszbikus búvópatakját élesztette újra. Elkötelezett nő- és melegvédő. Multiaddiktív életigenlő. Szabadidejében háztartásbeli, együtt él néhánmy macska- és néhány mástudatú személyiséggel: lepkegyűjtő. Szub-európai etnoqueer art-sámán, az erdők istennője, Baba Jágoda tisztelője. Sámándalai a Mosodában olvashatóak.

Könyvei:
A sötét mintha országolna Versek. Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1987
Kecskerúzs Regény. Magvető, 1997
Jobblét Rövidregény. ÉS, 2000
Ezüstboxer. Nevelési kisregény Két kisregény. Szignatúra Könyvek, 2006

2005. március 31. - Az első Irodalmi Centrifuga

Kaffka Margit: Az asszony ügye című művében úgy fogalmaz, hogy a nő, kiváltképp, ha író, „tudjon elmenni - túlnőni, felegyenesedni - súlypontját és értékmérőjét önmagába helyezni, nemcsak a férfi tetszésébe.

Tanuljon szolidáris lenni; de nemcsak férfiakkal és nemcsak a többi nők ellen. És mindenekfelett próbáljon közeledni önmagához és kibányászni, felhozni magából azokat a nagy, eltemetett, rég pihenő, teremtő értékeket, amelyekkel adós a világnak, s amelyek nélkül bizonyosan hiányosabb és csúnyább ez a világ.Több lehetőséget - pályák, munkák, szerelem, alkotás, harc, cselekvés és tanulás irányában!”

Bódis Kriszta /író, dokumentumfilmes/ és Gordon Agáta /író/ indították be az Irodalmi Centrifugát: első vendégeik Lángh Júlia /író/ és Palya Bea /énekes/ voltak.

A kéthetente jelentkező Irodalmi Centrifuga célja volt, s maradt, hogy kiteregesse a nőirodalmat: felhívja a közönség és az irodalmi elit figyelmét arra a tendenciára, hogy kitapintható egy új irodalmi irányzat, amit elsősorban női irányzatnak kell neveznünk.

Gordon Agáta elhozza azokat a műveket, amelyek - alkotójuk nemétől függetlenül- értéket jelentenek, de a nők társadalmi helyzete miatt, az emancipáció elhúzódó folyamatában kevesebb esélyt kaptak. A megidézett szerzők mellé meghív kortárs írókat, illetve irodalomtörténészeket.

Bódis Kriszta írónőkkel beszélget és hív más műfajban alkotókat, akiknek munkája vagy személyisége valamilyen módon rokon a meghívottéval. Kritikusokat, írókat kér fel arra, hogy méltassák az általuk legkitűnőbbnek tartott kortárs női szerzőt és munkáit.

Rendhagyó irodalmi játékra invitálják a résztvevőket. Ezekhez a játékokhoz nem szükséges lexikális tudás, inkább felfedező és kísérletező kedv. Az esemény utáni Törzsasztaluknál - az Irodalmi Centrifuga műhelyében - minden alkalommal szeretettel várják az érdeklődőket és az érintetteket. Kéthetente az Irodalmi Centrifugából kiemelik a forgás középpontjától eltávolodott „női holmit” és a Centrál Kávéházban a lényeg felé forgó közös irodalmi tengelybe állítják.

2005. március 1., kedd

Mi az Irodalmi Centrifuga?

Az „Irodalmi Centrifuga“ jelenség

Az Interkulturális és Irodalmi Centrifuga két fontos társadalmi jelenség találkozásából született.
A egyik a Centrál Kávéház törekvése volt arra, hogy a hagyományos budapesti „kávéházi szellemet“ újraélessze és a patinás Centrálban szélesen értelmezett irodalmi rendezvényeknek adjon helyet. A Centrál Kávéház kezdeményezése nem kisebb hagyományokat ápolt ezzel, mint hogy 1906-ban a Centrál karzatán írta Molnár Ferenc a Pál utcai fiúkat, „Nagy Könyvünket” és ugyancsak a Centrálban tartotta összejöveteleit a Kaffka Margit Társaság.

Ez a kezdeményezés találkozott a nőirodalom öntudatosodásával és a nőírók törekvésével, hogy új megjelenési formát, lehetőséget és fórumot találjanak az irodalomban, az irodalmi életben és a társadalomban egyaránt.
Bódis Kriszta és Gordon Agáta tervezett ilyen jellegű, új szemléletű irodalmi műsorsorozatot, amelyet a Tilos Rádióban indítottak el 2003-ban, s amelynek új helyszínt és formát kerestek. A két szándék Ránki Júliának köszönhetően talált egymásra. 2005 márciusában az irodalom és művészet decentralizációjának, kulturális sokszínűségének jegyében pörögni kezdett a Centrál Kávéházban az Irodalmi Centrifuga!

Az Irodalmi Centrifugával valódi fórum, egy Élőfolyóirat született.
A Irodalmi Centrifuga közel hozza, mindennapi üggyé teszi, és a média világából kivonva újra elérhetővé alakítja az emberi kreativitás megnyilvánulásait. Katalizálja a társadalmi/közéleti friss és független reflexiók kialakulását.
A műsorsorozatból rengeteget tanultunk, a közönség aktív részvételéből és reagálásából az is kiderült, hogy az olvasók és kultúrafogyasztók igénylik ezt az eddig hiányzó gender-tudatos, alternativitást és autonómiát hirdető független értelmiségi egyben női szemléletet. Estjeink egyre szélesebb körű közönséget vonzanak és a média figyelmét is magukra vonták.
Az Irodalmi Centrifuga célja, hogy felhívja a közönség és az irodalmi elit figyelmét arra a tendenciára, hogy kitapintható egy új irodalmi irányzat, amit elsősorban női irányzatnak kell neveznünk. Közvetlen, őszinte, egyszerű és meghökkentő ábrázolásmód ez, felszabadító, fanyar, humoros és ironikus, szabad, erős, és a legkevésbé sem rózsaszín-édes. Új hangon képes szólni érzelmekről, testiségről, szexualitásról, erőszakról, kiszolgáltatottságról, olykor közvetlen, egyéni társadalomkritikát gyakorolva.Ez az irányzat nem csak művekben jelenik meg, hanem az irodalom mint humán jelenség új szemléletű interpretációjában, amely a nemek egyenrangúságát és kölcsönösségen alapuló együttműködését tételezi fel.

Az IC eddigi három esztendős működését a Centrál Kávéház támogatása tette lehetővé. Noha elhivatottságból működünk, a műsorok színvonala, tervezése, szervezése, szerkesztése és vezetése meghaladja a hobbiszint és a jelképes díjazás kereteit. Ezt a jellegzetesen női gazdasági szisztémát szeretnénk korszerűbben kezelni.
Az IC sikeres két éve megérlelte a továbblépés igényét és lehetőségét. Ez a tapasztalat hozta létre az Interkulturális és Irodalmi Centrifuga Alapítványt, amellyel a további működés lehetőségeit kívántuk megalapozni.