2005. március 1., kedd

Mi az Irodalmi Centrifuga?

Az „Irodalmi Centrifuga“ jelenség

Az Interkulturális és Irodalmi Centrifuga két fontos társadalmi jelenség találkozásából született.
A egyik a Centrál Kávéház törekvése volt arra, hogy a hagyományos budapesti „kávéházi szellemet“ újraélessze és a patinás Centrálban szélesen értelmezett irodalmi rendezvényeknek adjon helyet. A Centrál Kávéház kezdeményezése nem kisebb hagyományokat ápolt ezzel, mint hogy 1906-ban a Centrál karzatán írta Molnár Ferenc a Pál utcai fiúkat, „Nagy Könyvünket” és ugyancsak a Centrálban tartotta összejöveteleit a Kaffka Margit Társaság.

Ez a kezdeményezés találkozott a nőirodalom öntudatosodásával és a nőírók törekvésével, hogy új megjelenési formát, lehetőséget és fórumot találjanak az irodalomban, az irodalmi életben és a társadalomban egyaránt.
Bódis Kriszta és Gordon Agáta tervezett ilyen jellegű, új szemléletű irodalmi műsorsorozatot, amelyet a Tilos Rádióban indítottak el 2003-ban, s amelynek új helyszínt és formát kerestek. A két szándék Ránki Júliának köszönhetően talált egymásra. 2005 márciusában az irodalom és művészet decentralizációjának, kulturális sokszínűségének jegyében pörögni kezdett a Centrál Kávéházban az Irodalmi Centrifuga!

Az Irodalmi Centrifugával valódi fórum, egy Élőfolyóirat született.
A Irodalmi Centrifuga közel hozza, mindennapi üggyé teszi, és a média világából kivonva újra elérhetővé alakítja az emberi kreativitás megnyilvánulásait. Katalizálja a társadalmi/közéleti friss és független reflexiók kialakulását.
A műsorsorozatból rengeteget tanultunk, a közönség aktív részvételéből és reagálásából az is kiderült, hogy az olvasók és kultúrafogyasztók igénylik ezt az eddig hiányzó gender-tudatos, alternativitást és autonómiát hirdető független értelmiségi egyben női szemléletet. Estjeink egyre szélesebb körű közönséget vonzanak és a média figyelmét is magukra vonták.
Az Irodalmi Centrifuga célja, hogy felhívja a közönség és az irodalmi elit figyelmét arra a tendenciára, hogy kitapintható egy új irodalmi irányzat, amit elsősorban női irányzatnak kell neveznünk. Közvetlen, őszinte, egyszerű és meghökkentő ábrázolásmód ez, felszabadító, fanyar, humoros és ironikus, szabad, erős, és a legkevésbé sem rózsaszín-édes. Új hangon képes szólni érzelmekről, testiségről, szexualitásról, erőszakról, kiszolgáltatottságról, olykor közvetlen, egyéni társadalomkritikát gyakorolva.Ez az irányzat nem csak művekben jelenik meg, hanem az irodalom mint humán jelenség új szemléletű interpretációjában, amely a nemek egyenrangúságát és kölcsönösségen alapuló együttműködését tételezi fel.

Az IC eddigi három esztendős működését a Centrál Kávéház támogatása tette lehetővé. Noha elhivatottságból működünk, a műsorok színvonala, tervezése, szervezése, szerkesztése és vezetése meghaladja a hobbiszint és a jelképes díjazás kereteit. Ezt a jellegzetesen női gazdasági szisztémát szeretnénk korszerűbben kezelni.
Az IC sikeres két éve megérlelte a továbblépés igényét és lehetőségét. Ez a tapasztalat hozta létre az Interkulturális és Irodalmi Centrifuga Alapítványt, amellyel a további működés lehetőségeit kívántuk megalapozni.

Nincsenek megjegyzések: