2009. február 21., szombat

Nyílt levél Sólyom Lászlónak és kultur-demonstráció a Gödörben

A Roma Kutatási Hálózat 2009. február 19-én csütörtökön 22.30-kor indította útjára nyílt levelét, melyet mi is közzéteszünk annak reményében, hogy olvasóink közül lesznek, akik csatlakozni kívánnak.
A Budai család történetében újabb fejlemény, hogy a ház árának egyharmada összegyűlt - Bódis Kriszta ezzel kapcsolatos levelét is itt olvashatják.
"Homlokomon két aranypánt": vasárnap 18 órától kulturális demonstráció a Gödörben!


Bódis Kriszta beszámolója az új fejleményekről


Kedves Barátaim!
Van egy örömhírem, egyharmad öröm, ha számszerűsítem :) most beszéltem Marival, a számláján majdnem egy millióra duzzadt az összeg, ami a ház árának egyharmadát jelenti, lehetséges, hogy sikerül?
én reménykedem, talán még jobban is, mint kezdetben, sok kicsiből adakozunk, és nagy energiák mozdulnak, igenis működnek a dolgok együtt,
köszönöm,
köszönjük,
Kriszta

Budai Barnabás feleségének, Barna Máriának a számlaszáma: Raiffeisen Bank: 12046119--00307590--00100003. De lehet utalni az Irodalmi Centrifuga (Interkulturális és Irodalmi Centrifuga Alapítvány) számlaszámára is, melyet Bódis Kriszta juttat tovább Barnabáséknak: CIB 10700440--44513106--51100005


A Roma Kutatási Hálózat levele és nyílt levele


Kedves Barátunk, kedves Kollégánk!
A Roma Kutatási Hálózat néhány résztvevője az alábbi nyílt levelet szövegezte Sólyom Lászlónak, a Magyar Köztársaság Elnökének. Örülnénk, ha az alábbi levélben megfogalmazott kezdeményezésünkhöz csatlakozna. A levelet a Köztársasági Elnöknek, az MTI-nek, az országos napilapoknak és a mérvadó elektronikus hírportáloknak, továbbá televíziós társaságoknak kívánjuk eljuttatni.


Köszönettel:
Feischmidt Margit, Fleck Gábor, Kóczé Angéla, Kovács Éva, Messing Vera, Michael Stewart, Neményi Mária, Szalai Júlia, Szuhay Péter, Vidra Zsuzsanna, Virág Tünde és Zentai ViolaTisztelt Köztársasági Elnök Úr!


Az elmúlt hetekben - különösen a miskolci és a veszprémi események után - elszabadult indulatok veszélyeztetik az amúgy is sok nehézséggel terhelt együttélést Magyarország nem roma és roma népessége között. Úgy látjuk, hogy a mérvadó politikai személyiségek és a média ezen indulatok csillapításában erőtlennek mutatkoznak. Ezért kérjük Önt, hogy - amiként hasonló esetben a francia, német, brit közméltóságok - tegye nyilvánvalóvá, hogy aki a romák ellen fordul, az egyszersmind a magyar nemzet ellen fordul.

Bibó István szavait idézve: „A magyar demokrácia válságban van. Válságban van, mert félelemben él.” Hogy ezt a félelmet roma és nem roma honfitársaink legyőzzék, kérjük Önt mint a nemzet egységét megjelenítő legfőbb állami méltóságot, hogy foglaljon állást azokról a társadalmi és gazdasági dezintegrációs folyamatokról, amelyek magyar állampolgárokat fosztottak meg a méltó emberi élet, közösségeiket pedig a normális együttélés lehetőségétől. Szociológiai kutatások igazolják, hogy ezen kirekesztődött csoportokban a romák felülreprezentáltak. Az oktatásból, szociális ellátásból, legális munkaerő-piacról kiszoruló, társadalmilag megbélyegzett romák nem egyszerűen a legális megélhetés lehetőségeitől, hanem társadalmi tagságuk, állampolgárságuk legitimációs alapjaitól is megfosztatnak. A politikai elit nem hagyhatja, hogy e legkiszolgáltatottabb, legvédtelenebb roma csoportok a társadalmi erőszak prédáivá váljanak.

E levél aláírói több évtizede a romák és más magyarországi kisebbségek problémáit vizsgáló kutatók, valamint a kisebbségek megbecsülése és társadalmi integrációja iránt elkötelezett civilek. Így azt is látjuk, hogy nemcsak romák találhatók az egyre mélyülő gazdasági és társadalmi válság áldozatai között, hanem nagyon sok nem roma él félelemben egzisztenciáját, biztonságát, gyermekei jövőjét illetően. Mindannyiunk felelőssége, hogy ezek a félelmek ne erősítsék tovább a bűnbakképzési mechanizmusokat, és ezzel ne váljanak még súlyosabb társadalmi konfliktusok kiváltójává. Közös feladatunk, hogy honfitársainkat egymásrautaltságunkra emlékeztessük. De ezért Ön teheti a legtöbbet, Elnök Úr.

Ezért nyomatékkal kérjük, hogy szólaljon meg az együttélés és a társadalmi szolidaritás szükségességéről. Erre nagyszerű alkalomnak kínálkozik közelgő nemzeti ünnepünk, március 15-e, mely megérdemli, hogy újra a haladó nemzeti eszmék melletti hitünket fejezze ki, s ne váljék szélsőséges csoportok játékszerévé.

Budapest, 2009. február 19.

A LEVÉL EDDIGI ALÁÍRÓI:
Ádám Zoltán, Bak Zsófia, Bakó Boglárka, Berényi Eszter, Berkovits Balázs, Berta Péter, Bíró András, Blénesi Éva, Bozóki András, Dalos György, Decsényi Judit, Derdák Tibor, Dósa Mariann, Dunai Andrea, Erős Ferenc, Farkas M. Csilla, Farkas Lilla, Ferge Zsuzsa, Gerlai Tibor, György Péter, H. Sas Judit, Halmai Gábor, Hammer Ferenc, Havas Gábor, Heindl Péter, Herman Zita, Horváth Anikó, Jerzy Celichowski, Kalányos Terézia, Karsay Dorottya, Káló Norbert, Kenedi János, Kertesi Gábor, Kovács Petra, Kőrössi P. József, Krizsán Andrea, Lengyel Gabriella, Lénárt András, Matern Éva, Miklósy Judit, Mohácsi Erzsébet, Molnár Adrienne, Molnár Gusztávné Miksó Edit, Molnár György, Orsós József, Osgyáni Gábor, Papp Attila, Pásztor Eszter, Polgár András, Pulay Gergő, Révész Sándor, Rövid Márton, Schmidt Andrea, Sipos Balázs, Szalai Andrea, Szelényi Iván, Szilágyi Ákos, Szombath Tibor, Váradi Monika Mária, Vörös István Károly, Zolnay János

Kérjük, hogy írja alá Ön is: Csatlakozni lehet a www.meltosag.net oldalon vagy az info@meltosag.net emailen.


*****

„Mirajtunk két aranypánt van" - február 22-én kulturális demonstráció a Gödörben


2009. február 22-én vasárnap este hattól tízig az Erzsébet téri Gödör Klubban tartanak kulturális demonstrációt, melyre minden érdeklődőt és támogatót szeretettel várnak.


„Két aranypánt van a homlokomon, az egyik a magyarság, a másik a cigányság.
Egyikről sem kívánok lemondani, hiszen mindkettő az enyém."
Choli Daróczi József


Megint bűnbakot keresnek. Megint megbélyegeznek és hisztériát keltenek, régi divatokból ismert, feledésbe merülőnek remélt alpári gyűlölködést élesztgetnek. Megint jogot formálnak a befogadásra és kitaszításra. Most éppen a cigányok vannak a félig-élők és habzó szájúak, a magyarkodók és köd-evők,… műsorán.
Elítéljük a diszkrimináció, kirekesztés, erőszak minden formáját! Nem akarunk félni! Elegünk van a már két hete tartó újabb cigányozásból, diszkriminatív gyűlölethullámból, amely az együttélést csak megnehezíti, hovatovább ellehetetleníti.
Azt kiabálják, hogy határolódjunk el! Ki határolódjon el és kitől? A roma melós, értelmiségi, munkanélküli vagy művész a bűnözőktől? Vagy a magyar [lásd mint elébb] a bűnözőktől? Vagy felosztjuk? A magyar a magyar bűnözőtől, a sváb a svábnak születettől, a roma a romák közé tartozótól és így tovább? Legyen külön közszolgálati rovat minden médiában, hogy az aktuális elhatárolódónak legyen hol elhatárolódni? Egyszerűbb megoldást javasolunk, Hazánk tisztességes polgárai határolódjanak el a bűnözőktől! Vagy ezt sem javasoljuk, mert el vagyunk határolódva alkalmi kiáltványok nélkül is.
Mi, cigány és nem-cigány művészek szeretettel meghívjuk cigány és nem-cigány barátainkat, ismerőseinket, honfitársainkat pártállásra való tekintett nélkül a Gödör Klubban tartandó kulturális demonstrációra, hogy együtt élvezzük a roma művészet alkotásait és együtt fejezzük ki azt a meggyőződésünket, hogy édes Hazánk szívébe fogad mindannyiunkat, hűséges polgárait, „államalkotó tényezőit".
Gyertek és együtt álljunk ki a diszkrimináció, az általánosítás és a kollektív bűnbakképzés ellen! Gyászoljuk az ártatlan áldozatokat!
Reménykedünk a súlyosan sérült sportolók mielőbbi felgyógyulásában és további megérdemelt sportsikereket kívánunk nekik.

Fellépők: Bangó Margit énekesnő, Molnár Ferencz "Caramel", Gáspár Laci, L.L. Junior, Nótár Mary, Stefano, Khamoro Cigány Tánc Együttes, Fekete Vonat, Karaván Família, Ternipe Együttes, Romano Drom Együttes, Etnorom Együttes, Amala Együttes, Puskás Péter énekes, Magyar Állami Népi Együttes, Csík zenekar, Szalóki Ágnes énekesnő.
További meghívott vendégek: Bíró András alternatív Nobel-díjas, Bródy János előadóművész, Hajós András előadóművész, Soma előadóművész, Kaltenbach Jenő volt országgyűlési kisebbségi biztos, Choli Daróczi József író, Kótai Mihály bokszoló.

Nincsenek megjegyzések: