2008. augusztus 6., szerda

ICA Mozgológiája

"A mozgalom jó, bár történelmileg indokoltan kicsit borzaszt minket. Azonban sehogyan sem lehet szellemi célok nélkül élni, a közösség szolgálata nélkül boldogulni. Vállalnunk kell közösségi erőfeszítéseket, érzelmileg, gondolatilag és tetteinkben is." - ICA mozgalmi kör- és jövőképe Gordon Agátától.

Az Irodami Centrifuga mint szellemi áramlat maga is mozgalom, mely mozgalmakat indít, mozgalmakat hírlel. A mozgalom jó, bár történelmileg indokoltan kicsit borzaszt minket. Azonban sehogyan sem lehet szellemi célok nélkül élni, a közösség szolgálata nélkül boldogulni. Vállalnunk kell közösségi erőfeszítéseket, érzelmileg, gondolatilag és tetteinkben is. Irodalmi mozgalom ICA kollektív blogja, amely nőtudatú és gender-érzékeny. ICA együttműködést keres és kínál, azonban még kevesen értik, miről beszél. ICA tanító mozgalom, a kreatívan női szemlélet művészi, elméleti és mentális vívmányait közvetíti.

Megjelennek felhívások, tudósítások, emlékezések, elemzések, és a mozgalmak finoman zsezsegve gyarapodnak, beolvadnak és kiválnak, újrafogalmazódnak és kirepítődnek.

ICA a jövőbe tekint és dédelgeti a kedves kicsi női mozgalmakat, mert belőlük lesz a jövő.

Írónők az aláírásgyűjtést kedvelik, nagyszerű ügyek mellett pártoskodnak, Zsanett ártatlanságáért vagy a melegek testi épségéért indulnak harcba, mint Forgács Zsuzsa Bruria vagy Rapai Ágnes.

Szécsi Magda eszmei divatkampányt indítványozott. Tarts Tükröt Szőkén a gárdának! - mondta; felhívása a véresszájú rasszisták megtévesztésére tett szellemes kísérlet.

Partizán net-mozgalmak a kurucinfó fantáziátlan szitkozódását megelégelve visszavágnak.

A gyilkos humor nyelvi önvédelem. Ez a fegyver hatékony, jusson eszünkbe Karinthy, aki az Így Írtok ti-ben egyedül elintézte a népi írókat egyszerűen azzal, ahogyan nevetségessé tette a félnomád turulkodó magyar nagy löttyös indulatát. Ugyanígy tartotta féken sokáig a kabaréparaszt jól kigúnyolt figurája a kedély- és alkoholbeteg vidéki magyar virtust.

Ezt teszik a net-partizánok, kis gyógyítás, népi elégtétel: a kaffogó köcsögölést visszairányítják oda, ahonnét elindult. Kutyaharapást szőrével...

Indulnak bátor performansz mozgalmak, például a szellemi takarítóké, akik az ideológia veszélyes hulladékát takarították a gárdaavatások után Cilin vezetésével.

Erősödik az angyalkommandó, amely békésen tevékeny, ellenség helyett közös célokat lát. Szeretünk és értünk. Mondja az angyalkommandó azoknak, akik értik. Nők, gyerekek, tizennyolcévesek, cigányok, lányok, asszonyok, állami gondozott tudatúak, szocmunkás érzületűek, segítők. Akik szelídek mint egy közértpénztáros, könyörületesek mint az elsős tanítónénik, és megváltók mint a kisnővérkék a kórházban.Az Angyalkommandó békés eszközökkel küzd, minden kisebbséget ért igazságtalanság, megalázó kirekesztés és a megfélemlítés bármilyen formája ellen. Az Angyalkommandó lelkiismeret, támasz és együttérzés, szolidáris megnyilvánulás mindenhol, ahol szükség van rá.

Azonban igazán nagy mozgalmakat sajnálatosan a politika és a média tud elindítani, már észre sem vesszük, hogy folyamatosan ezt teszi, meg se mozdulunk.

Van gender-süket próbálkozás mint pl. a nemzeti vágta, úgy tűnik, nemzettudatban politikusaink a lovasnépnél tartanak meg a huszárromantikánál. Az úri becsületig el se jutottak.

Van úttörőként elbukó mozgalom, mint a női kvóta. Ez a politikusoktól induló kezdeményezés a parlamenti kis tehenek arányát növelte volna a címeres ökrök rovására, a valódi társadalmi ivararányoknak megfelelően. Ez a fajta tisztesség példátlan és érthetetlen jelenség a magyar férfiparlamentben, két élénk székházcsalási ügy között bambán leszavazták a magyar nők tudását, erejét, céljait.

Más mozgalmak márványbódékra applikált ragadozómadarakért szállnak síkra, fekete testvéreket avatnak és konkrét keresztényi köveket hajigálnak. Politikusi mozgalmak a nemzet kifosztásáért küzdenek titkos pénzelverdékben míg a nemzeti férfiasságot viagrázzák.De van igazi érzéseket összefogó nagy hagyományú mozgalom is: a megasztároké. Ez bizony a repülj páva retro-változata. A repülj páva mozgalom a magyar népi kultúra, a történelem vasmarkában kifingott magyar paraszti világ utolsó spirituális teljesítménye volt. Annak a nemzeti érzésnek a megmutatása, melynek népét felőrölte a huszadik század önmagát is őrlő, (identitás)gyilkos férfiterrorja. A népi kultúra női tudást jelent. A magyar lány és asszony a pávakörökben látszott utoljára mint mentális erő és közösség.Tűnődik ICA azon is, hogy vajon mennyibe került a repülj páva mozgalom. Valószínűleg döbbenetesen kevés pénzből és ezerszer annyi szeretetből tartotta fenn magát.

Milyen is volna egy igazi mozgalom??
El tudunk ilyet képzelni???
Nos, próbáljuk meg!

Egy igazi mozgalom arca Oláh Ibolya és Rúzsa Magdi.Van lapja, az ICA, van szelleme és érzései,
vannak költői és írói, vannak műsorvezetői, vannak civiltudatú politikusai,
vannak aktivistái és vannak nagygyűlései,
vannak céljai: a nőkért, a romákért, a melegekért,
a nemzetfenntartó különbségekért, a nemzeti harmóniáért mozog.
Vannak angyalai és hírnökei, van hite és jövőképe.

A mozgalmak mozgalma az öszzefogás mozgalom.
Van tétje, van miért, és mégis nagyon nehéz. Engedni, hinni, lelkesülni, tenni.
Most még visszafogni, elbizonytalanítani, kedvét szegni, lemosni könnyebb.
Amíg el nem érjük a kritikus tömeget.
Ahonnan már lenni könnyebb és csak győzni lehet.

1 megjegyzés:

Tini Chris írta...

Kedves Bódis Kriszta!
Egy kicsit rosszul látod a helyzetet. Igen, valóban két helyszínen zajlott a megemlékezés.
A Magyarországi cigányok, a meghurcoltatás, megaláztatás tekintetében, egyetértésben vannak!
A helyszín azért volt megosztott, hogy aki nem tudott megjelenni az Országos Cigány Önkormányzat előtti megemlékezésen az részt tudjon venni a másik helyszínen.
Üdvözlettel: Tini Chris.