2009. január 26., hétfő

Himnusz másképp: Karay Ilona (1866-1881)

„Tizennyolc költemény, egy önéletrajzi és családi próza, meg a villámgyors búcsúlevél: eddig ennyi került elő Karay Ilona munkásságából; lehet, hogy több is előbukkan, de értékét tekintve ennyi is hibátlan oeuvre.” − írja róla Weöres Sándor. Nem haladunk időrendben, csak úgy kedvünk szerint: egy tizennégy évesen és két hónaposan „pisztolygolyónak szaladt” költőlány két versét idézzük.Karay Ilona: NYUGODT VAGYOK…


Nyugodt vagyok, miként az ősz,
Hideg, miként a tél,
De ez csak látszat, mert szivem
Forró, miként a dél.

Valjon miért van lelkemen
E fagyos nyugalom? −
Lelkemnek kincse veszve van,
Veszve a bizalom.

Miért lángol szivem? Azért,
Mert Ki nem önthetem,
Örömöm és búm mind beléd
Zárva, szegény szivem!

[11 éves kori vers, 1878]


NÉVROKONOMNAKTövisesek az élet útai,
Véres marad a föld lábad nyomán;
S mit látsz, egy hosszú fájdalom-sor az,
Ha visszanézel élted alkonyán.

Csak két virág él a tövis között,
Mely nem hullajtja szerte szirmait
Ha érinted, sőt tiszta illata
Széppé teheti élted napjait.

Szerelem s barátság e két virág!
Az elsőhöz szavam nem adhatom!
Nem állunk közel egymáshoz, s ilyen
Távolról szívedet nem láthatom.

A másik! Azt már jobban ismerem!
− Vagy nem ismerős-e a tél s hava? −
Erről hadd szóljon egy, bár idegen,
De nyílt, őszintén érző szív szava.

Kincset nyertél! Mert egy rokon kebel
Jobb szívünknek, mint minden földi kincs.
És koldus az, szivemre mondhatom,
Kinek e világon ily kincse nincs.
Nem dicsérem előtted azt, kinek
Szivedhez csatolá a Sors szivét,
Elég az, hogy a istenség szeme
Őbenne látja egy legszebb müvét!

Szeresd őt! Szeresd szíved mélyiből!
Ha valaki, ő megérdemli azt;
S nemde, ha mélyen földben a gyökér,
Virágot a tavasz csak úgy fakaszt.

Tiszta legyen az érzelem-virág,
Azért rejtsd mélyen szívedbe a tőt!
Lehetne, s elküldeném szívemet,
Hogy így két szívvel szerethessed őt!

De elég már! Tövises útadon
Jó nemtőd legyen két szent érzelem:
Oldaladnál a barátnői szív,
S boldogítson a tiszta szerelem.

[1881]


Weöres Sándor kísérő soraiból: „A szenvedély, szomorúság, kétségbeesés, halálvágy ilyen erejű és hevű hangjára nem is tudok más példát, mint némelyik Beethoven-szonátát, a zeneszerző középső, patetikus korszakából. S ez a forró nosztalgia nem is szorult volna a korai öngyilkosság hitelesítő pecsétjére, a költőnő nyugodtan élhetett volna akár ötven vagy száz esztendeig, tragikuma akkor is ugyanolyan erejű és valóságú lenne, mint így, az otrombán pontos igazolással. […]
Írónő volt az anyja is, Karayné Nagy Mária − inkább bolondos, mint tehetséges. Ilona három idősebb testvére is: Lajos, Mária és Anna. Ennyi énekes egy házban! kidűl a fal. […]
Költeményei a múltszázadvégi szecesszió stílusjegyeit mutatják; jobban mondva, előlegezik. Mert hol volt még akkor Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő. Ez a lánygyermek még igazán élni se kezdett, máris megelőzte kortársait. Az se tagadható: tele van az akkor divatos melankólia sóhajtozásaival, könnyes vallomásaival, amiket ma már avatagnak érzünk; csakhogy őnála a szokványos boldogtalankodáson mindig átüt a mély és valódi fájdalom.”

Ha van megadó tragédia, a szeretett lény átadása egy másiknak, egy ismeretlennek, e sorokkal, az. Karay Ilona barátságajánló versének tisztaságvágya a tragikuma − olyan ember ajánlja a tőle telhető legtöbbet, aki „tűzhelyet, családot már végképp másoknak remél”, s maga írja alá halálos ítéletét, igazoló passzust ad vele a szenvedésnek – útra kész.

Hagyatéka Károlyi Amy gondozásában jelent meg.

Nincsenek megjegyzések: