2009. április 17., péntek

Cigány népismereti tanítási segédanyag készült

Április 22-től elérhető a neten a Kurt Lewin Alapítvány által készített segédanyag, mely a cigány népismeretet oktató pedagógusok mellett más tanároknak is segítséget nyújt napi munkájukhoz. Hiszen cigánysággal kapcsolatos kérdések és témák magyar, történelem, művészeti vagy éppen osztályfőnöki órákon is felmerülhetnek.


A jelenlegi oktatásban meghatározó, kultúrtörténeti nézőponttól eltérően az anyag aktuális társadalmi ismeretekre, problémákra valamint a tanulás módjára koncentrál. Az önálló gyűjtőmunka, csapatban való együttműködés vagy éppen a nyílt vita ugyanis - akárcsak más tárgyaknál - itt is a személyes megismerést, megértést, a kritikai gondolkodás fejlődését szolgálják.

"A jelenlegi társadalmi helyzetben a pozitív cigány identitás valamint a hiteles cigánykép kialakulása egyaránt fontos kihívást jelent a kisebbségi és többségi oktatás számára. A közbeszédben egyre inkább összemosódnak a hátrányos helyzetű csoportok jellemzésében a kulturális és a társadalmi tényezők. Fontos, hogy a középiskolás fiatalok meg tudják különböztetni a hátrányos élethelyzet és a cigány kultúra jelenségeit. Az aktuális társadalmi jelenségek megértését a cigány zenére vagy éppen népi mesterségekre vonatkozó történeti ismeretek kevéssé segítik elő." - nyilatkozta Cake Baly Olivio, a segédanyag szerkesztője.A 7-12. osztályos tanulók oktatásához készült segédanyag óravázlatokat, feladatokat, fogalommagyarázatokat, multimédiás eszközöket, gyűjtőmunkára és demokratikus vitára alkalmas módszereket egyaránt tartalmaz. Kialakítása során a Kurt Lewin Alapítvány munkatársai gyakorló pedagógusok internetes fórum valamint fókuszcsoportos beszélgetés keretében kifejtett igényeire, pozitív tapasztalataira is építettek. A segédanyag a jövőben felhasználókkal közösen szerkesztett népismereti tudástárral is bővülni fog a romapage.hu weblapon, ahová a diákok gyűjtései is felkerülhetnek. A program az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával valósult meg.

A segédanyagról és a programról Illés Márton tud beszámolni.

Nincsenek megjegyzések: