2008. december 9., kedd

Michael Stewart: Hogyan válik a cigányból "Másik" - előadás december 11-én

Előadás-sorozatot indítanak A Másik című kiállítás apropóján a Néprajzi Múzeumban, melynek első alkalmára december 11-én kerül sor. Az előadó Michael Stewart angol szociálantropológus, aki Magyarországon az oláh cigányok között végzett kutatásával és Daltestvérek című könyvével válhatott ismertté a szélesebb közönség előtt.1984-85-ben Michael Sinclair Stewart feleségével, Szegő Judittal és gyermekeivel tizenöt hónapot élt egy általa "Harangos"-nak nevezett, 20.000 fős település (Heves megye) egyik cigánytelepén. Ennek a terepmunkának köszönhetően születtek meg azok a művek, amelyek egy magyarországi cigány csoport életét elsőként mutatják be – a klasszikus értelemben vett – antropológiai szemlélettel.

Az a kérdés, amire műveiben választ keres, a legegyszerűbben így summázható: Kik a harangosi oláhcigányok? Mi által lesznek/lehetnek a harangosi oláhcigányok oláhcigányok? Hogyan lehetséges, hogy oláh cigány kultúrájukat továbbra is fenn tudják tartani? Milyen társadalmi folyamatok, feltételek eredménye ez?

Stewart az oláh cigány identitás fennmaradásának "három erőforrását" állapította meg. Szerinte a "más kulturális csoportoktól" való elhatárolódást: a. a sajátos szervezeti felépítés, b. a javak megszerzéséhez való sajátos viszony, valamint c. a közös nyelv és a közös dalok ereje teszi lehetővé.

Részletek kutatási eredményeibőlMichael Stewart: Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon (T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber Alapítvány, 1994)


Az előadás-sorozat előadói és időpontjai:

2008. december 11., csütörtök 17.00
Michael Stewart: Hogyan válik a cigányból "Másik" - avagy néhány történeti és jelenkori megfontolás

2009. január 15., csütörtök 17.00
Östör Ákos: Vannak-e Mások? - indiai terepek

2009. február 19., csütörtök 17.00
Losonczy Anna: "A meghitt idegen"

2009. március 12., csütörtök 17.00
Fejős Zoltán: Az elvándoroltak - a "mi" és a "másik" határai

2009. március 26., csütörtök 17.00
Vargyas Gábor: Hétköznapi egzotikum. Az a bizonyos másik a közép-vietnami hegyvidéken

Nincsenek megjegyzések: