2008. július 31., csütörtök

Szécsi Magda: Hajnali töprengés az erőszakról

„Az irodalmat többnyire magányos emberek népesítik be. Az irodákat többnyire erőszakos hivatalnokok. Nem mindegy!”
„Akinek nincs elég ereje saját útkereső függetlenségének megvédéséhez, aki képtelen kivonni magát a fasiszta emberpiac befolyása alól, aki mindenáron lépést akar tartani a hivatalosan kinyilvánított ízléssel, az engedett az erőszaknak, sőt! Segített önmaga megerőszakolásában.” − Szécsi Magda hajnali töprengései erőszakról, cigányságról, szolidaritásról.


Az erőszakos lények sosem éreznek nosztalgiát az emberséges élet iránt. Amit nem éltek át, az után hogy is tudnának vágyakozni ezek a szerencsétlenek.


*

A politikai, szerelmi, gazdasági válságok viszontagságai alatt mint mérgeskígyó vonaglik marásra készen az erőszak

*

A bürokratikus szervek egyik testrészét erőszaknak hívják, aminek hatását kizárólag függetlenséggel lehet kikerülni, és mindenkorra zátonyra futtatni (az is igaz, hogy ettől (néha) mi magunk is zátonyra futhatunk!).

*

Ijesztő és elszomorító látni, hogy agresszív emberállatok, milyen dühösen rombolják szét, és utasítanak el maguktól minden realitást, emberi érzést csak azért, hogy nyersen és véresen ízlelhessék a politikai (és egyéb) szemfényvesztéseket!

*

A bűntudatkeltés fegyverével harcolni ma, amikor az erőszak naponta beletapos az életünkbe: jóhiszeműség! De a jóhiszeműség is írhat történelmet. Nem?

*

Az erőszak a kezdetektől hűséges tükörképe az irigységnek! (Szegény mai Káinok)

*

Akinek nincs elég ereje saját útkereső függetlenségének megvédéséhez, aki képtelen kivonni magát a fasiszta emberpiac befolyása alól, aki mindenáron lépést akar tartani a hivatalosan kinyilvánított ízléssel, az engedett az erőszaknak, sőt! segített önmaga megerőszakolásában.

*

Az üres egyhangú munka, az üres egyhangú szex, az üres egyhangú álmok, az üres egyhangú formulák üres egyhangúsággal való ismételgetése nem más, mint üres egyhangú erőszak, a saját életünk ellen!!!

*

Tulajdon virágzásunkat a jövőnek előkészíteni sok piszokkal és fáradsággal járhat, de sohasem járhat erőszakkal, mert az erőszak nem virágzás, hanem hervadás.

*

Az irodalmat többnyire magányos emberek népesítik be. Az irodákat többnyire erőszakos hivatalnokok. Nem mindegy!

*

Egy dolog biztosan nem létezik a földön: a tétlen erőszak!Az erőszak elszenvedése a nők, a melegek, a cigányok alapélménye minden korban. Az erőszak elszenvedése idegenné tesz a magárahagyottság érzésében, egy ellenséges világban. (Jaj, Istenem! Körül vagyok véve „idegenekkel”!!!)

*

Hátborzongató az erőszak zenéje: Húshasadás, csontrepedés, agyvelőfröccsenés hangjai a pillanat kottáján. A zeneszerző valójában nem is látható! Ott lapul a homloklebeny mögött.

*

Az erőszak, mint tulajdonság, semmi különbséget nem mutat istenhívő és ateista között. (A történelem ezt jól igazolja!)Ha az emberek tömegei Magyarországon is úgy mennek el az erőszak mellett, mint igazság az ártatlanok mellett, akkor az erőszak hamarosan törvénybe iktatott igazsággá módosulhat. Innen már csak egy lépésre vagyunk a tömegsírok elhallgatott világától!

*

A rasszisták minden esetben erőszakosak. Számomra mégsem az utcai tojásdobálók a legfélelmetesebbek, hanem a szellemi tojásdobálók, akik részigazságokat abszolutizálnak és torzítanak képtelenségekké.

*

Az nem igaz, hogy a jellem nem hat a tettekre, és fordítva.

*

A nő magánya az erőszakos férfi számára csak egy szó, amit egy gyors pofonnal elintéz. A nő sok pofon után edzett lesz. Nem sír. Csak vészesen közelít az őrület határa felé, ahol már nem számít semmi. Az sem, hogy nem bolond, hogy problémái reális talajból nőttek ki. A reális talajt ez esetben is nyugodtan nevezhetjük erőszaknak.

*

Az erőszak megnyilvánulása az is, hogy a II. világháborúban legyilkolt melegeknek (tudomásom szerint), nincs emléktáblájuk sehol az országban! A kirekesztés is erőszak. A kirekesztés egy formája, hogy a Holokauszt megemlékezéseken, soha nincs a szónokok mellett egy meleg is. Miért nincs? A melegek százezreinek halála, kevésbé lenne halál? Nem vagyok leszbikus (zsigonista vagyok), tehát nem hazabeszélek, én csak az egyenlőtlenségek és az álszent elintézési módok ellen tiltakozom!

*

Minden hazugság erőszak! Még a szeretetből és féltésből született is. Nemhogy a gyűlöletből!

*

Nekem mindegy ki kerül hatalomra, ha nem erőszakolja meg semmilyen módon a cigányokat, a melegeket, a magyarokat, a zsidókat, a hajléktalanokat, a betegeket, a gyerekeket, az orvosokat, az egyházat, a művészeket, a munkásokat és a természetet!

*

Az erőszak rejtett jelenlétét érezhetjük akkor is, ha barátaink szótlanul nézik, hogy ölelnek kéretlenül is keblükre ellenségeink.


*

Csak erőszakmentesen lehet eljutni arra a szellemi-lelki szintre, hogy vágyjunk egy olyan ember gondolataira, aki minden ember testvérének érzi magát!

*

Kevés a roma (parlamenti) képviselő! Kevés a roma államtitkár! Dedósan szólva: Ha egy fatörzsön 8 ág van, a 8 ágon pedig különböző színű levelek, akkor nem csak azt gondozzuk, amelyiknek a színe tetszik, mert el fog pusztulni az egész fa! A cigányság 8 ’törzsből’ áll. Mégis csak kettőnek van képviselője a parlamentben. Hol a többi hat? Szellemi erőszak áldozatai lettek?? Engem nem képviselhet hitelesen az a politikus (bár cigány, mint én), aki nem ahhoz a ’törzshöz’ tartozik, ahová én! (Ez itt most nem egy dakota mese, hanem a valóság, amit nagyon elkúrtak.) Mit szólna a CIB Bank, ha kizárólag az OTP Bank képviselhetné az érdekeit, egy felülről jövő utasításra? És mit szólna a magyarság, ha az Európa Parlamentben a lengyelek képviselnék őket azon az alapon, hogy az Európai az európai? (A bank meg csak bank, a cigány meg cigány.) Elképzelhető, hogy ezen most egyes roma vezetők (is) fel fognak háborodni, de akkor is ez az igazság!!, bár mára már elég nagy az ’átjárás’ a ’törzsek’ között.Sajnos a mát és a holnapot nem csak az idő kötheti össze, hanem az erőszak is. (Csakhogy míg az egyik múlik, a másik folyton újjászületik.)

*

Az erőszak gyakran spekulatív! Ma már többnyire a gyengeség és a gyengédség is az: Legyen szó politikáról, szerelemről, vagy barátságról.

*

Egyedül vagyok. (Az erőszak sosincs egyedül.)

*

Az erőszakos emberek, nyilvánosságot érdeklő problémává nőnek. (A szelídek soha. Igaz problémává sem.)

*

Az ősmagyarság egy része nem kevés ideig élt ott (ahonnan a cigányság jött), Észak-Indiában. A tények elhallgatása is erőszak! (Végül is, ki küldhet vissza kit? Indiába?!)

*

Ha a lábad között erőszakosan matatnak, miközben Marxot vagy Jézust idézik, tudd, hogy ebből nem egy békemenet következik!

*

Mondj nekem egy olyan országot, ahol az erőszaknak nincs hagyománya! (Csak egy van: Isten-országa, ahová mindannyian eljutunk egyszer, bármilyenek is vagyunk, bármennyire is hiszünk, vagy nem hiszünk.)A cigányok, a melegek, a hajléktalanok kiszolgáltatottsága, olyan kánaán minden (egyenruhás) hatalomnak, mint döglegyeknek a dögkút.

*

A magyar nemzetben, Lukács Csaba ’Torzmagyar’ címmel készített interjút (jót!) Szávai Gézával. (2008. július 19.) A mondatokban szereplő ’magyart’ behelyettesítettem második olvasásra cigánnyal, és mit ad Isten, szinte pontos képet kaptam a magyarországi cigányság (ilyen-olyan) helyzetéről. (Majd azt mondják, túlzok! Majd azt mondom: Légy cigány egy napra, Magyarországon! 24 óra múlva nem úgy viselkednél velünk, ahogy a románok a magyarokkal Erdélyben. Hát, nem szégyen, hogy ebben az országban mi vagyunk az erdélyi magyarok, akikkel bármit meg lehet tenni büntetlenül?!)A vak ember a botjára támaszkodik. A cigányság a törvényekre támaszkodik. A magyar gárda törvények helyett a hatalom élményére támaszkodik.

*

A cigányoknak olyan okos, bátor politikusokra van szükségük, akik megtalálják a hiteles középutat a valóságot lakkozó, és a valóságot eltorzító végletek között. De a legtöbb politikus nem engedi magára hatni a valóságot, elzárkózik mindenféle konfliktustól, így nem is képes eligazodni a történésekben, vagy nem is akar eligazodni! Persze vannak kivételek. Ezért is remélem, hogy a következő választáson nem lehet majd lefizetni a szavazókat.

Nincsenek megjegyzések: